Przemysław Trubalski

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Cechuje mnie energia, pomysłowość, doskonały zmysł obserwacji, znajomość współczesnych trendów miejskich i dogłębne zrozumienie procesów kulturotwórczych. Mam także wiedzę na temat praktycznych rozwiązań funkcjonujących w miastach Europy i świata. Posiadam duże doświadczenie menadżerskie łącznie ze znajomością metod zarządzania projektami, jestem dobrym liderem inspirującym innych do działania.

Kontakt dla wyborców

510671535 www.trubalski.pl przemyslaw@trubalski.pl www.fb.me/trubalski

Lista wyborcza/Okręg

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA/3

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Cechuje mnie energia, pomysłowość, doskonały zmysł obserwacji, znajomość współczesnych trendów miejskich i dogłębne zrozumienie procesów kulturotwórczych. Mam także wiedzę na temat praktycznych rozwiązań funkcjonujących w miastach Europy i świata. Posiadam duże doświadczenie menadżerskie łącznie ze znajomością metod zarządzania projektami, jestem dobrym liderem inspirującym innych do działania.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Przedsiębiorca, branża Internet, nowe media.

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Przez 10 lat pracy poza Lubartowem płaciłem podatki w mieście. Taki transfer pieniędzy uważam za kluczowy w rozwoju małych ojczyzn. Doskonale rozumiem, że środki publiczne, to także moje środki, dlatego chcę, by je wydawano rozsądnie i efektywnie.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Przez 6 lat (2000-2006) informowałem mieszkańców Lubartowa o mieście, decyzjach samorządowych, efektach prac władzy wykonawczej, prowadząc pierwsze, niezależne w mieście źródło informacji pod postacią serwisu internetowego Lubartow.com.pl , a także animowałem związane z serwisem forum dyskusyjne.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Budowa ścieżek rowerowych

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

Obniżenie opłaty za wywóz śmieci.

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Zmiana godzin konsultacji społecznych na odpowiednie dla mieszkańców.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Podniesienie jakości powietrza i gospodarki energetycznej miasta poprzez pomoc mieszkańcom w uzyskiwaniu środków na termomodernizacje, wymianę źródeł ciepła, montaż alternatywnych źródeł energii, np. z programu Czyste powietrze oraz innych programów.

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

b) Poprawienie jakości życia osób starszych 

d) Rozwój placówek edukacyjnych

g) Usuwanie barier komunikacyjnych 

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

1. Zadbałbym o czystość na ulicach oraz wprowadzenie ładu wizualnego w odpowiedzi na chaos (i hałas) reklamowy w centrum. Zwiększyłbym liczbę pojemników na śmieci, zapewnił sprawniejszą pracę służb oczyszczania miasta, szczególnie po opadach śniegu, pilnowałbym edukacji ekologicznej w szkołach miejskich.

2. Podjąłbym zdecydowane działania na rzecz przywrócenia funkcji serca miasta lubartowskiemu rynkowi poprzez obniżenie opłat za wynajem powierzchni dla restauratorów, poszerzenie deptaka o ulicę przy ratuszu, przywrócenie drobnego handlu na rynku.

3. Naciskałbym na natychmiastową rewitalizację parku miejskiego i wydatkowanie środków na ten cel od dawna zaplanowanych w budżecie, ponaglając władzę wykonawczą do wypełniania swoich zadań.

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Budowa spójnej, profesjonalnej strategii promocyjnej miasta, począwszy od zmiany amatorskiego logo Lubartowa, przez wydawnictwa multimedialne o gminie, powołanie rzecznika prasowego, na monitoringu mediów i odbioru wizerunku Lubartowa skończywszy.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Lubartów powinien mieć dobrze przemyślaną, darmową dla seniorów i uczniów ekologiczną komunikację miejską, która zachęciłaby mieszkańców do pozostawienia aut w domach. Ten sam efekt powinna dać budowa szerokiej sieci ścieżek i parkingów rowerowych.

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Moim naturalnym środowiskiem kontaktowym jest Internet, a poczta elektroniczna jest najważniejszym narzędziem pracy. Poprzez Internet jestem do dyspozycji zainteresowanych mieszkańców od ręki. Wszelkie informacje o działalności radnego będą dostępne na mojej stronie internetowej www.trubalski.pl oraz w mediach społecznościowych. Do kontaktów z wyborcami udostępniam także swój numer telefonu.

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

tak